Kontaktirajte nas

Potrebna vam je naša usluga, želite dogovoriti susret ili imate pitanja? Rado ćemo pomoći!

Kontakt INFORMACIJE:

e-mail

info@sort.hr

Telefon

+ 385 1 230 1046

sjedište

Zagreb

INFORMACIJE O DRUŠTVU

Sort d.o.o. za usluge i savjetovanje
Sjedište: Divka Budaka 9a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Žiro račun društva: HR7924840081135138614

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Žiro račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

OIB: 08368614535