OBRAČUN PLAĆA

Obračun plaća obuhvaća:

·         obračun plaća

·         obračun ugovora o djelu

·         izrada i dostava JOPPD obrasca

·         rekapitulacija podataka za postupak kontrole  od HZMO

·         izdavanje potvrde o plaći po potrebi i dr

·         sve zakonom propisane izvjestaje